“Иво Баев и партньори” е създадено през 1994 година като едно от първите дружества в Бургас, организирани по съвременен начин, с цел да бъдат предложени правни услуги, отговарящи на все по-нарастващите изисквания на местните и чуждестранни клиенти. От създаването на дружеството до днес наша главна професионална цел е да осигурим на клиентите си висококачествени и ефективни правни услуги, да се ангажираме с отговорни решения на поставените ни задачи. Нашата репутация се дължи на многогодишент опит, съчетан със съвременно мислене, на загрижеността ни и персоналното отношение към всеки клиент. Работещите на екипен принцип висококвалифицирани адвокати са в състояние да гарантират качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента. С оглед повишаване нивото на работа привличаме експерти от други области на знанието с цел да осигурим един завършен правен продукт. С много от своите клиенти адвокатското дружество работи на база дългосрочни договори за правно обслужване, чрез които се гарантира приоритетна готовност за предоставяне на правни услуги, при оптимално съотношение между качество и цена на услугата.