Адвокат Иво Баев

Роден на 22 август 1957 г. Член на Българска Асоциация по Международно Право.

Професионална квалификация:

1977 г. - 1982 г. Юридически факултет на Софийски Университет “Св.Климент Охридски” – специалност право;
1983 г. - 1984 г. Стажант-съдия при Окръжен съд-Бургас;
1985 г. Следдипломна квалификация по наказателно право при Централен Съвет на Адвокатурата;
2003 г. Квалификационен курс по вътрешни и международни аспекти на търговското право и практика, проведен от Висш Адвокатски Съвет и Американска асоциация на юристите правна инициатива за Централна Европа и Евразия(ABA CEELI).

Професионален опит:

От 1984 г. до днес адвокат, вписан в Адвокатска Колегия-Бургас;
1989 г. - 1994 г. учредител и съдружник в първото адвокатско дружество в страната, “Краев, Костов и Баев”;
1994 г. до днес създава и управлява адвокатско дружество “Иво Баев и Партньори”;
1995 г. - 1997 г. член на Съвета на Адвокатска колегия-Бургас;
1998 г. - 2002 г. Председател на Съвета на Адвокатска колегия-Бургас избиран на Общо събрание на колегията за два поредни мандата;
2002 г. Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия-Бургас.

Чужди езици: английски и руски.