Сред клиентите на “Иво Баев и партньори” са широк кръг от големи индустриални предприятия, финансови институции, както и чуждестранни и български търговски дружества.

  Сред нашите клиенти се нареждат компании като като: “Винекс Славянци”АД; “Трансимпекс” АД; “Бургаски корабостроителници” АД; “Мостстрой” АД, Purebond Ltd. UK; Continental Fertilizer Co. Ltd. UK; “Корабоимпекс” АД Варна, “Пътни строежи”АД Бургас; “Глобал инвестмънт груп” ООД, “Съни блу” ООД “Арт вижън” ООД, “ЗАО-Ингеоком” Москва; Parkes steel Ltd-UK; “Кредитна банка” АД; “Камбана 1898”АД; Консорциум “Мобилтелеком”; “Универс”АД София; “Топливо” АД Бургас; “Владимпекс” ООД София; “Български спортен тотализатор” София; “Пощенска банка” офис Бургас; “Винком” АД Бургас.