Елена Загорова

Родена на 27 май 1981 г.

Професионална квалификация:

Югозападен университет “Неофит Рилски” гр.Благоевград, Юридически факултет, Специалност: магистър по право.

Професионален опит:

От 10.2004 г. до днес – технически сътрудник в адвокатско дружество “Иво Баев и партньори”.

Чужди езици: английски.