Адвокат Милен Господинов

Роден на 21.04.1970 г.

Професионална квалификация:

Висше образование Университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Юридически факултет, Специалност - магистър по право;

2003 г. Квалификационен курс по вътрешни и международни аспекти на търговското право и практика, проведен от Висш Адвокатски Съвет и Американска асоциация на юристите правна инициатива за Централна Европа и Евразия(ABA CEELI).

Професионален опит:

09.1997 г. – 09.1998 г. съдебен кандидат в Бургаски Окръжен Съд.
От 16.10.1998 г. до днес адвокат, вписан в адвокатска колегия гр. Бургас, адвокатско дружество “Иво Баев и Партньори”.

Чужди езици: английски и руски.