В отговор на експанзията на чуждестранни и български инвестиции в недвижимости, адвокатско дружество “Иво Баев и партньори” разработи и вече години наред предлага на своите клиенти цялостен пакет от правни услуги, имащ за своя единствена цел да осигури максимална правна сигурност на инвеститорите през всеки един отделен етап на инвестиционния процес за всяка отделна транзакция. Работата ни като независими консултанти по покупки на недвижими имоти от чуждестранни граждани се ползва с безупречна репутация. Пакетът от правни услуги може да включва:
   Ние сме в състояние да спомогнем за повишаване възръщаемостта на вложения в недвижимости чуждестранен капитал. За целта нашият екип предлага цял набор от услуги по ипотечно посредничество, проучване на условия по банкови ипотечни кредити, консултиране по необходимата документация и професионална помощ при нейното изтовяне. Ние сме изградили добри бизнес отношения с някои от водещите български и чуждестранни банки, опериращи на българския пазар.

   “Иво Баев и партньори” осигурява на своите клиенти нужната защита на вложенията, като за целта предлагаме цялостна консултация по условията на застрахователни договори и представителство пред застрахователни компании при застраховане на имущества.

  За да отговорим на нуждите на индивидуалните чуждестранни инвеститори, нашият екип осигурява пълен набор от услуги във връзка с наследствени отношения, касаещи притежаваните от чужденци имоти на територията на Република България. Това може да влючва: