Адвокат Златина Илиева

Родена на 08.04.1972 г.

Професионална квалификация:

02.2002 г. – 06.2002 г. Международен курс по “Човешките права”, Университет Коимбра, Португалия;
1992 г. – 1997 г. Бургаски Свободен Университет, Юридически Факултет, Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност право;

Професионален опит:

От 01.2003 г. до днес адвокат, адвокатско дружество “Иво Баев и Партньори”;
10.1999 г. – 01.2001 г. Адвокат, адвокатска кантора “Ню Лекс”, гр. Бургас, Юрист на Общинска Поземлена Комисия, гр.Бургас;
10.1998 г. - 09.1999 г. съдебен кандидат в Бургаски Окръжен Съд;
05.1998 г. – 10.1998 г. Консултант в “Ноблекс”ООД, гр. Бургаc.

Чужди езици: английски и руски.